Senast uppdaterat: 2011-06-03

Sekretess

Vår tjänst är baserad på att du som användare tillhandahåller oss med information om dina erfarenheter, utbildning och liknande information for att kunna nå potentiella arbetsgivare såväl som för att vi ska kunna erbjuda dig förslag på job baserat på informationen som du har angivit. Mycket av informationen som du har angett kommer således att vara tillgänglig, dock kommer du kunna begränsa vem som har tillgång till vissa delar av informationen genom de olika integritetsealternativ som vi erbjuder.

Vi samlar in viss information som är anonymiserad, alltså kan man inte spåra tillbaka den till en viss användare. Detta görs av statisktiska skäl så att vi kan bland annat kan vidareutvecka tjänsten.

Kakor

Vår tjänst och webbplats använder kakor vid inloggning på webbplatsen. Det är möjligt att använda vissa delar av webbplatsen utan att behöva logga in. Vi sparar ingen information i kakorna som är skadlig för dig eller din dator.

Säkerhet

Vi satsar på att hålla din information säker från attacker, missbruk och icke sanktionerad tillgång. Dock kan vi, likt andra webbplatser inte ge några garantier, därför rekommenderar vi att vi väljer ett lösenord som ni inte använder på någon annan webbplats, speciellt inte webbplatser där ni hanterar känslig information som exempelvis banker. Alla lösenord är krypterade och sparas inte i klartext i vår databas.

Samtycke

Genom att använda tjänsten och bidra med information ger ni ert samtycke, i enlighet med PuL (Personuppgiftslagen 1998:204), till att er information sparas av oss. Samtycket gäller tillsvidare. Ni kan begära ut ett uttrag över informationen som finns om er genom att skicka en skriftligt begäran till oss, i enlighet med Datainspektionens rekommendationer och regler.

Ändringar av denna policy

Alla ändringar som görs blir offentliga genom denna policy. Vi reserverar oss rätten att göra ändringar till denna policy när så behövs.